Integritetspolicy CronLab Ltd

Behandlingen av personuppgifter gällande kunder till CronLab Ltd

När du självmant via vår webbsajt (https://cronlab.com)[https://cronlab.com] lämnar dina personuppgifter till oss på CronLab Ltd (UK Company Number 07306294, VAT GB 992 7369 61) så kan du känna dig trygg i att vi gör allt vad vi kan för att skydda dem från obehöriga. All behandling av personuppgifter sker enligt bestämmelserna i den svenska integritetsskyddslagstiftningen och GDPR (General Data Protection Regulation) som är den förordning som gäller inom EU.

Personuppgiftsansvarig

CronLab Ltd är personuppgiftsansvarig enligt ovannämnda lagar för behandling av personuppgifter som sker inom företaget. Observera att det av CronLab Ltd helägda dotterbolaget CronLab Sweden AB är personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter som sker inom ramen för deras respektive verksamhet.

Kontakt

Om du har frågor om behandlingen av personuppgifter inom CronLab Ltd kan du vända dig till oss via e-post support@cronlab.com eller telefon +46 73-521 49 42. Har du allmänna frågor om integritetsskyddet i vår verksamhet kan du vända dig till vårt personuppgiftsombud under adressen:

  CronLab Ltd
  ℅ CronLab Sweden AB
  Att: Dataskyddsombud
  Doktor Lindhs gata 4, lgh 1205
  413 25 GÖTEBORG
  Sverige

Vår relation

CronLab Ltd säljer inga tjänster direkt till privatkund. När du registrerar ett konto via vår webbsajt för att erhålla nyhetsbrev från CronLab Ltd ger du oss ditt samtycke till att vi lagrar dina personuppgifter i våra kundregister. Dina uppgifter kommer att användas för administration av informationsutskick samt för marknadsföringsändamål och kundanalyser, samt för uppföljning och utveckling av CronLab Ltd:s tjänster. Vi lämnar inte på något vis ut uppgifter för marknads- eller försäljningsändamål till externa parter. Genom att du klickar OK på knappen för att acceptera så kallade cookies på vår sajt så godkänner du registrering av personuppgifter i samband med att du använder vår webbsajt. Vi sparar inga personnummer i samband med kontoregistrering på vår webbsajt.

Hur länge finns uppgifterna kvar?

Vi behåller dina personuppgifter så länge du önskar. Du kan när som helst via vår webbsajt logga in till ditt konto och själv radera ditt konto eller ändra dina uppgifter.

Uppgifter om företag i vår kunddatabas (CRM-system)

Om du är en företagskund till oss och driver din verksamhet i formen för enskild näringsidkare registreras personnummer i våra kundregister, eftersom ditt personnummer även är företagets organisationsnummer. Kontaktpersoner hos företag registreras utan personnummer.

Registerutdrag och rättelser

Du har rätt att kostnadsfritt en gång per år få information om vilka personuppgifter om dig som behandlas hos oss på CronLab Ltd. Du ska i sådana fall begära detta skriftligt till personuppgiftsombudet (adress finns ovan). Önskar du fler utdrag kan det erbjudas mot en mindre administrativ avgift. Om du anser att en uppgift om dig är fel eller missvisande, bör du vända dig till oss via uppgifterna ovan.